Foredrag

Jeg tilbyder foredrag inden for en række temaer, der ligger i spændingsfeltet mellem politisk økonomi, økologi, kapitalismekritik, arbejdskritik, arbejdsmarkedet, teknologikritik og venstrefløjens politiske strategier. Her kan du se 4 eksempler på foredrag:

Madpakker til Revolutionen: Landbrug, Klima og Kapitalisme

Keywords: Klimaaktivisme, madkamp, kapitalismekritik, økologi

I vores moderne verden er mad ikke længere bare mad. Det er et produkt af et globalt system, der er dybt forbundet med klimaforandringer og kapitalisme. I Eskil Halbergs bog “Madpakker til Revolutionen” udforskes den afgørende rolle, som landbruget spiller i den eskalerende klimakrise.

Dette foredrag udfordrer vores opfattelse af fødevaresystemet og dykker ned i spørgsmål som: Hvad er forbindelsen mellem kunstgødning, billige svinekoteletter og klassekamp? Hvad betyder det at være økonomisk belejret? Og hvad er en spiselig barrikade egentlig?

Eskil Halberg, forfatter og foredragsholder, deler sine indsigtsfulde perspektiver og rejser vigtige spørgsmål om vores madproduktion og samfundets økonomiske indretning. Dette foredrag udfordrer vores tankegang og inspirerer os til at tænke på hvordan det vi spiser kan være et redskab til at skabe en revolutionær forandring for vores planet og vores fremtid.

Arbejdskritik og kapitalismens kriser

Keywords: Arbejdssamfundet, arbejdsliv, økonomisk krise, arbejdskritik, organisering

Hvad er arbejde overhovedet? Hvorfor skal vi arbejde så meget for at leve? Og hvilke former for magt findes i det senmoderne arbejdsliv?

Der breder sig en stigende kritik af arbejdslivet i den brede offentlighed. Mange mennesker sætter spørgsmålstegn ved arbejde og realiseringen af os selv gennem arbejdet. Med udgangspunkt i Halbergs bog Roden til alt ondt, sættes fundamentale spørgsmålstegn ved arbejdets magt over vores fælles liv. Arbejdet er under forandring, og ikke til det bedre. Forvandlingen går mod større usikkerhed, dårligere organisering og mere ustabile institutioner. Arbejdet er i krise, og fremtiden ser vanskelig ud.

Hvordan kæmper vi imod arbejdets tvang, og hvordan kan vi leve i fællesskab uden lønarbejdets ufrihed? Det er nogle af de politiske overvejelser som foredraget ligger op til at diskutere.

Den grønne klassekamp

Keywords: klasse, ulighed, økologi, bæredygtig fremtid

Deltag i et tankevækkende foredrag, der udfordrer traditionelle venstrefløjsfortællinger og udforsker samspillet mellem klassekamp og og den økologiske krise. Vi dykke ned i de paradoksale relationer mellem kapitalisme, klassekamp og økologisk ødelæggelse. Opdag hvordan den globale jagt på profit ikke blot har formet nytiden klasseforhold, men også efterladt vores planet i ruiner. Udforsk den presserende nødvendighed af at genopfinde klassebegrebet i en økologisk ramme og forestille dig en fremtid uden for kapitalismen. Sammen vil vi udforske potentialet for regenerative fællesskaber og proletariatets vitale rolle i nedbrydningen af det destruktive kapitalistiske system.

Venstrefløjens krise

Keywords: Venstrefløjens krise, arbejderbevægelsen, politisk kamp

Hvor er venstrefløjen død? Hvorfor taber venstrefløjen de politiske kampe? Og hvad er venstrefløjens fremtiden?

I midten af det 20. århundrede stor den skandinaviske venstrefløjs institutioner stærkt, og vigtige sociale fremskridt blev tilkæmpet. Fagbevægelsen var godt organiseret, arbejdere og almindelige mennesker fik flere rettigheder, kvinder tilkæmpede sig større autonomi fra patriarkatet.

Men i dag er venstrefløjen på tilbagetog. Står venstrefløjens verdenssyns overhovedet til at rede? Mange af arbejderbevægelsens sejre rulles langsomt tilbage. Hvad er der sket med venstrefløjen og det samfund, som den kæmper i? Og hvilke forandringer skal til for at venstrefløjen igen kan spille den verdenshistoriske rolle, som den tidligere havde. Det er den diskussion, som Halberg lægger op til.

Eksempler på tidligere foredrag og debat

 • Foredrag ved MS-Odense om Fossil kapitalisme og politisk forandring i klimakrisen (2023)
 • Oplæg om Arbejdets filosofi ved CPHDOX (2023)
 • Debat om arbejde og identitet ved Politiken (2022)
 • Debat om klimapolitik ved Georg Brandes-selskabet (2022)
 • Foredrag ved SFU-sommerlejr om Venstrefløjens Utopier (2022)
 • Foredrag ved litteraturfestivalen Ordkraft 2022 i Aalborg om bogen Madpakker til Revolutionen (2022)
 • Foredrag ved Krogerup Højskole om Fossil Kapitalisme (2022)
 • Foredrag om Madpakker til Revolutionen på Dyssegård Bibliotek (2022)
 • Debat om Roden til Alt ondt til Samtalesalon på Islands Brygge kulturhus (2022)
 • Om kapitalismens undertvingelse af naturen; oplæg ved Litteraturfestival i Aarhus Kunsthal juli (2021)
 • Subsumption af naturen eller kommunistisk reparation; oplæg til MarxNu (2020)
 • Præsentation af Madpakker til Revolutionen; oplæg hos YNKB (2020)